CẬP NHẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Vào hội thoại chat

Chọn các thông tin muốn lấy từ khách hàng

Thông tin sẽ tự cập nhật vào đơn hàng

Last updated