TRUSTSALES
Search
K

KẾT NỐI FACEBOOK

Chức năng cho phép người dùng đồng bộ tài khoản facebook cá nhân vào hệ thống, để quản lý các fanpage của người dùng đang làm quản trị viên.
Truy cập: Menu -> facebook -> Đồng bộ facbook
Các bước đồng bộ tài khoản facebook
B1: Menu -> Facebook -> Đồng bộ facebook
B2: Click vào nút Connect with Facebook
B3: Click tiếp tục với tư cách …
B4: Click chọn các trang bạn muốn đồng bộ và tất cả những nội dung cho phép.
B5: Tại tag FanPage -> Danh sách Fanpage -> Đăng ký -> Để đăng ký fanpage
B6: Tại tag (1)Tùy Chọn -> Chọn (2) đăng ký ẩn comment theo số điện thoại hoặc không có số điện thoại -> (3) cấu hình, hình thức chia số cho sales -> Lưu
B7: Tại Tag Danh sách đen -> Thêm mới để thêm danh sách đen của hệ thống