GIAO DIỆN CHAT

BỘ LỌC CHAT

* NHÃN DÁN

 1. Thêm nhãn dán tại giao diện chat Zalo

2. Chọn bộ lọc nhãn dán để phân loại hội theo theo nhãn dán đã được gắn trước đó

3. Chọn những nhãn dán mong muốn để lọc

4. Sau khi lọc theo nhãn dán sẽ hiển thị những khách hàng được gắn nhãn trước đó.

*CHƯA ĐỌC

 1. Để lọc những hội thoại chưa đọc chọn vào icon như hình. Sau khi chọn vào icon sẽ hiển thị những hội thoại chưa đọc.

*ĐÃ ĐỌC

 1. Để lọc những hội thoại đã đọc chọn vào icon như hình. Sau khi chọn vào icon sẽ hiển thị những hội thoại đã đọc.

*ĐÃ TRẢ LỜI

 1. Để lọc những hội thoại đã trả lời chọn vào icon như hình. Sau khi chọn vào icon sẽ hiển thị những hội thoại đã trả lời.

*CHƯA TRẢ LỜI

 1. Để lọc những hội thoại chưa trả lời chọn vào icon như hình. Sau khi chọn vào icon sẽ hiển thị những hội thoại chưa trả lời.

*ĐÃ NHẬN

 1. Để lọc những hội thoại đã nhận chọn icon như hình. Sau khi chọn vào icon sẽ hiển thị những hội thoại đã nhận

*ĐÃ XEM

 1. Để lọc những hội thoại đã xem chọn icon như hình. Sau khi chọn vào icon sẽ hiển thị những hội thoại đã xem

**KHÔNG CÓ SỐ ĐIỆN THOẠIS

 1. Để lọc những khách hàng không có số điện thoại chọn icon như hình. Sau khi chọn icon sẽ hiển thị những khách hàng không để lại số điện thoại.

*CÓ SỐ ĐIỆN THOẠI

 1. Để lọc những khách hàng có để lại số điện thoại chọn icon như hình. Sau khi chọn icon sẽ hiển thị những khách hàng để lại số điện thoại.

*KHOẢNG THỜI GIAN

 1. Để lọc dữ liệu khách hàng trong khoảng thời gian từ ngày/tháng/năm chọn vào icon như hình. Sau khi chọn sẽ hiển thị dữ liệu khách hàng trong khoảng thời gian.

*LỌC THEO NHÂN VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG

 1. Để lọc theo nhân viên được phân công chọn vào icon như hình. Sau đó chọn vào ô nhân viên để lọc những nhân viên được phân công hội thoại trước đó.

2. Để lọc những hội thoại chưa được phân công tick chọn vào ô như hình sẽ lọc được những hội thoại chưa đươc phân công

*CHIA LẠI LIÊN HỆ

 1. Để chia lại các hội thoại đã phân công trước đó cho một nhân viên khác bạn phải chọn một bộ lọc bất kỳ sau đó chọn vào icon như hình sẽ hiển thị ra popup chia lại liên hệ và chọn nhân viên được chia lại sau đó bấm chia.

Last updated