SẮP XẾP VẬN CHUYỂN

Chức năng cho phép người dùng sắp xếp vận chuyển cho các đơn hàng trong gian hàng TikTok Shop của mình trên TrustSales

Đơn hàng phải có Trạng thái đơn hàngĐang chờ vận chuyển mới có thể sử dụng chức năng này.

Các bước thực hiện Sắp xếp vận chuyển cho đơn hàng TikTok Shop trên TrustSales:

Bước 1: Tại giao diện Danh sách đơn hàng, chọn Trạng thái đơn hàng Đang chờ vận chuyển

Bước 2: Chọn đơn hàng cần sắp xếp vận chuyển

Bước 4: Màn hình hiển thị giao diện Sắp xếp vận chuyển

 • Đơn vị vận chuyển: Đơn vị tiếp nhận vận chuyển các đơn hàng được sắp xếp

 • Địa chỉ kho: Địa chỉ để lấy hàng cho các đơn hàng được sắp xếp

 • Sắp xếp vận chuyển:

  • Lấy hàng: Hàng sẽ được đơn vị vận chuyển đến lấy

  • Gửi hàng: Hàng sẽ được gửi đến đơn vị vận chuyển

 • Còn hàng: Đơn hàng đủ hàng để sắp xếp

 • Hết hàng: Đơn hàng không có đủ hàng để sắp xếp

 • Excel Danh sách đơn hàng: In ra file Excel gồm các đơn hàng được sắp xếp vận chuyển

 • Lấy mã vận đơn: Tiến hành lấy mã vận đơn cho các đơn hàng được sắp xếp vận chuyển

Bước 7: Hệ thống tiến hành lấy mã

Bước 8: Hoàn tất lấy mã vận đơn

 • Excel Danh sách đơn hàng: In ra file Excel gồm các đơn hàng được sắp xếp vận chuyển

 • In mã vận đơn: In ra máy in các mã vận đơn vừa lấy

Cần kết nối với máy in trước khi in.

Last updated