HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI ITY

  1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI ITY

Vào phần Add-Ons đăng ký dùng thử hoặc đăng nhập tài khoản Ity nếu có

Nhập thông tin đăng ký hoặc đăng nhập

2. Cấu hình extension cho nhân viên Bước 1: Vào menu Tổng đài/ Cấu hình người dùng

Bước 2: Click “Thêm mới”: Để đăng ký tài khoản cho nhân viên

Bước 3: Nhấn “OK” để hoàn tất quá trình

Nhân viên: chọn nhân viên để gắn ext

3. Nghe gọi

Gọi số tùy chọn hoặc gọi trong đơn hàng

Last updated