TRUSTSALES
Search
K

KẾT NỐI SHOPEE

Chức năng cho phép người dùng đồng bộ tài khoản Shopee vào hệ thống, để quản lý các cửa hàng Shopee của người dùng.

I. Kết Nối Sàn

Để kết nối Trustsales với Shopee bạn sẽ thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Truy cập vào trang quản trị Trustsales, tại menu bên trái bạn đến mục Shopee chọn kết nối sàn nhấn vào
Sau khi đã kết nối gian hàng Shopee mới, để đồng bộ đơn hàng từ Shopee về tự động
Bước 2: Trong cửa sổ Đăng nhập bạn sẽ tiến hành điền thông tin vào fom đăng nhập:
- Quốc gia (Country): Chọn Vietnam.
- Email/ Phone/ User: Email/ Số điện thoại đăng ký gian hàng Shopee của bạn
- Mật khẩu (Password): Mật khẩu đăng nhập của tài khoản Shopee đã đăng ký
Bước 3: Xác nhận kết nối gian hàng Shopee, tại bước này bạn nhấp chọn Confirm Authorization
Bước 4: Chọn cấu hình tài khoản shopee
 • Cấu hình đồng bộ sản phầm từ Trustsales sang Shopee, chọn
  hệ thống sẽ tự động cập nhật số lượng tồn kho từ Trustsales lên trên tài khoản shopee của bạn theo như công thức đồng bộ.
 • Cấu hình
  , hệ thống sẽ cập nhật đơn hàng từ shopee về hệ thống.
Lưu ý:
của đơn hàng khi đồng bộ từ Shopee về Trustsales.
Bước 5: Kết nối nhiều gian hàng Shopee
Sau khi kết nối thành công gian hàng Shopee đầu tiên, tại màn hình Tổng quan của Kênh Shopee, Bạn click nút

II. Liên Kết Sản Phẩm

Thao tác này giúp khách hàng đồng bộ giá và tồn kho của sản phẩm ở Shopee về Trustsales:
Khi thực hiện thao tác này, bạn có 2 cách để liên kết sản phẩm với nhau
1.Các mã sản phẩm trên Shopee sẽ được liên kết với mã sản phẩm của Trustsales sau khi bạn nhấn nút
.(Trừ các sản phẩm bị ẩn hoặc cấm sẽ không được đồng bộ về Trustsales)
Lưu ý: Các mã SKU trên Shopee phải trùng với mã sản phẩm ở Trustsales. Ví dụ SKU Shopee: A01_1 = A01_1 mã Trustsales
*Mã_thuộc tính sản phẩm Trustsales được cấu hình mặc định là " _"
*MÃ SKU cha của Shopee
phải giống mã cha của Trustsales
2.Các mã SKU trên Shopee không trùng mã sản phẩm Trustsales hoặc chưa có mã sản phẩm nào trên Trustsales
Khi bạn nhấn vào nút Đồng Bộ Dữ Liệu Sản Phẩm , các sản phẩm trên Shopee của bạn sẽ tự động đồng bộ trên Trustsales, tuy nhiên bạn phải liên kết thủ công các mã Shopee, theo bước sau:
Nhấn nút Tạo sản phẩm
Sẽ hiện ra popup sau:
Trong đó:
+ Các thông tin sản phẩm Trustsales sẽ lấy theo thông tin từ Shopee bao gồm: tên sản phẩm, giá tiền, thông tin vận chuyển, khối lượng sản phẩm.
+ Mã sản phẩm Trustsales sẽ được tạo tự động theo mã SKU trên Shopee. Nếu sản phẩm có nhiều thuộc tính thì Trustsales cũng sẽ lấy theo mã SKU của Shopee để tạo ra các mã sản phẩm Trustsales tương ứng.
Sau đó bấm Lưu
Lưu ý: Bạn nên tick chọn Tự động liên kết SP
, nếu bạn không tick chọn thì việc tạo sản phẩm này chỉ dừng lại ở việc tạo mã sản phẩm trên Trustsales mà không tự liên kết sản phẩm với Shopee.
Khi lưu thành công, màn hình liên kết sản phẩm sẽ xuất hiện các biểu tượng như sau:
(1)
Nút đồng bộ tồn kho
(2)
Nút hủy liên kết
Khi bạn nhấn chọn (1) sẽ hiển thị các thông tin sau:
SKU Shopee: mã SKU bạn đã tạo ở Shopee
Phân loại: phân loại hàng như Shopee
Mã SP Trustsales: mã sản phẩm được tạo bên Trustsales
-Tồn hệ thống: tồn kho của Trustsales cho sản phẩm đó(lưu ý bạn nên NHẬP KHO VÀO TRUSTSALE vì nếu bạn không nhập kho cho sản phẩm, không nhập kho - >bạn nhấn vào nút đông bộ -> tồn của Shopee sẽ đưa về 0)
- Số lượng đã đặt: số lượng các đơn hàng ở trạng thái ĐÃ XÁC NHẬN
- Tồn sau khi đồng bộ: Tồn sau khi bạn nhấn vào nút Đồng bộ, khi đó tồn Shopee và Trustsales sẽ giống nhau
Nếu bạn tick chọn
, hệ thống sẽ hiển thị ra tồn Shopee của bạn
-Nếu bạn nhấn
hủy liên kết ở bất kỳ 1 sản phẩm con, sẽ xuất hiện các ký hiệu sau:
(1) Liên kết tự động: khi nhấn nút này, hệ thống sẽ tự động liên kết với mã Trustsales lúc đầu bạn đã liên kết
(2) Liên kết thủ công: sẽ mở ra popup như hình, bạn có thể tìm sản phẩm và liên kết thủ công

III. Đồng Bộ Đơn Hàng

Bước 1: Để đồng bộ đơn hàng Shopee các bạn chọn cấu hình "Đồng bộ đơn hàng" sau đó bấm đồng bộ để đồng bộ các đơn hàng từ Shopee về Trustsales
Các đơn hàng từ Shoppe về sẽ hiển thị tại đây:
Sau khi đơn hàng từ Shopee về sẽ ở trạng thái chờ xác nhận.
Đơn hàng ở Shopee cần 30 phút để kiểm duyệt, khi kiểm duyệt xong Trustsales sẽ tự đồng bộ sang trạng thái "Chờ lấy hàng, chưa xử lý"
Ở trạng thái này các bạn có thể thực hiện thao tác
để tiến hành lấy mã vận đơn của đơn vị vận chuyển mà khách hàng đã chọn trong quá trình mua hàng.
Bước 2: Khi chuẩn bị hàng sẽ hiển thị popup "Chuẩn bị hàng Shopee" bao gồm những thông tin:
+ Chọn địa chỉ lấy hàng
+ Ngày lấy hàng
+ Giờ lấy hàng
+ Chọn kho xuất hàng
+ Trạng thái xuất hàng:
 • Đối với những sản phẩm còn hàng sẽ hiển thị tick xanh "
  "
 • Đối với những sản phẩm hết hàng sẽ hiển thị tick đỏ "
  "
Bước 3: Đơn chuẩn bị hàng thành công sẽ hiện thông báo, tại đây các bạn có thể in đơn hàng Shopee.
Tự động lấy mã bưu điện và hiển thị đơn vị vận chuyển
Tại màn hình đơn hàng đối với những đơn hàng mà đơn vị vận chuyển đã lấy hàng nhưng chưa đổi trạng thái chuyển hàng, các bạn có thể sử dụng nút
để tiến hành xuất kho cho đơn hàng đó. Trường hợp này chỉ áp dụng cho những đơn đã lấy hàng nhưng chưa chuyển trạng thái (Việc xuất kho này sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái đơn hàng trên Shopee)
Bước 4: Đơn hàng Shopee sẽ được đồng bộ trực tiếp sang màn hình danh sách đơn hàng. Tại đây các bạn lọc những đơn hàng theo từng Shop, đơn hàng chỉ có thể thực hiện tao tác chỉnh sửa chia số cho nhân viên, những thao tác khác sẽ không thể chỉnh sửa và trạng thái đơn hàng sẽ tự đồng bộ.
Tại màn hình đơn hàng sẽ chỉ hiển thị đơn vị vận chuyển Shopee
Dựa theo bộ lọc các bạn có thể lọc nguồn đơn của Shopee.

IV In đơn hàng Shopee

Hệ thống hỗ trợ bạn in đơn hàng Shopee trên 2 màn hình dưới đây:
Bước 1: Tại màn hình danh sách đơn hàng
Chọn shop -> shopee -> chọn
hoặc
Sau khi hiển thị popup như hình bên dưới chọn mẫu in Shopee và nhấn vào
Sẽ được mẫu in như hình
Bước 2 Màn hình Quản lý đơn hàng
Chọn
hoặc
để in đơn hàng Shopee