KẾT NỐI SHOPEE

Chức năng cho phép người dùng đồng bộ tài khoản Shopee vào hệ thống, để quản lý các cửa hàng Shopee của người dùng.

I. Kết Nối Sàn

Sau khi đã kết nối gian hàng Shopee mới, để đồng bộ đơn hàng từ Shopee về tự động

Bước 2: Trong cửa sổ Đăng nhập bạn sẽ tiến hành điền thông tin vào fom đăng nhập:

- Quốc gia (Country): Chọn Vietnam.

- Email/ Phone/ User: Email/ Số điện thoại đăng ký gian hàng Shopee của bạn

- Mật khẩu (Password): Mật khẩu đăng nhập của tài khoản Shopee đã đăng ký

Bước 3: Xác nhận kết nối gian hàng Shopee, tại bước này bạn nhấp chọn Confirm Authorization

Bước 4: Chọn cấu hình tài khoản shopee

Bước 5: Kết nối nhiều gian hàng Shopee

II. Liên Kết Sản Phẩm

Thao tác này giúp khách hàng đồng bộ giá và tồn kho của sản phẩm ở Shopee về Trustsales:

Khi thực hiện thao tác này, bạn có 2 cách để liên kết sản phẩm với nhau

Lưu ý: Các mã SKU trên Shopee phải trùng với mã sản phẩm ở Trustsales. Ví dụ SKU Shopee: A01_1 = A01_1 mã Trustsales

*Mã_thuộc tính sản phẩm Trustsales được cấu hình mặc định là " _"

2.Các mã SKU trên Shopee không trùng mã sản phẩm Trustsales hoặc chưa có mã sản phẩm nào trên Trustsales

Khi bạn nhấn vào nút Đồng Bộ Dữ Liệu Sản Phẩm , các sản phẩm trên Shopee của bạn sẽ tự động đồng bộ trên Trustsales, tuy nhiên bạn phải liên kết thủ công các mã Shopee, theo bước sau:

Sẽ hiện ra popup sau:

Trong đó:

+ Các thông tin sản phẩm Trustsales sẽ lấy theo thông tin từ Shopee bao gồm: tên sản phẩm, giá tiền, thông tin vận chuyển, khối lượng sản phẩm.

+ Mã sản phẩm Trustsales sẽ được tạo tự động theo mã SKU trên Shopee. Nếu sản phẩm có nhiều thuộc tính thì Trustsales cũng sẽ lấy theo mã SKU của Shopee để tạo ra các mã sản phẩm Trustsales tương ứng.

Khi lưu thành công, màn hình liên kết sản phẩm sẽ xuất hiện các biểu tượng như sau:

Khi bạn nhấn chọn (1) sẽ hiển thị các thông tin sau:

SKU Shopee: mã SKU bạn đã tạo ở Shopee

Phân loại: phân loại hàng như Shopee

Mã SP Trustsales: mã sản phẩm được tạo bên Trustsales

-Tồn hệ thống: tồn kho của Trustsales cho sản phẩm đó(lưu ý bạn nên NHẬP KHO VÀO TRUSTSALE vì nếu bạn không nhập kho cho sản phẩm, không nhập kho - >bạn nhấn vào nút đông bộ -> tồn của Shopee sẽ đưa về 0)

- Số lượng đã đặt: số lượng các đơn hàng ở trạng thái ĐÃ XÁC NHẬN

- Tồn sau khi đồng bộ: Tồn sau khi bạn nhấn vào nút Đồng bộ, khi đó tồn Shopee và Trustsales sẽ giống nhau

(1) Liên kết tự động: khi nhấn nút này, hệ thống sẽ tự động liên kết với mã Trustsales lúc đầu bạn đã liên kết

(2) Liên kết thủ công: sẽ mở ra popup như hình, bạn có thể tìm sản phẩm và liên kết thủ công

III. Đồng Bộ Đơn Hàng

Bước 1: Để đồng bộ đơn hàng Shopee các bạn chọn cấu hình "Đồng bộ đơn hàng" sau đó bấm đồng bộ để đồng bộ các đơn hàng từ Shopee về Trustsales

Các đơn hàng từ Shoppe về sẽ hiển thị tại đây:

Đơn hàng ở Shopee cần 30 phút để kiểm duyệt, khi kiểm duyệt xong Trustsales sẽ tự đồng bộ sang trạng thái "Chờ lấy hàng, chưa xử lý"

Bước 2: Khi chuẩn bị hàng sẽ hiển thị popup "Chuẩn bị hàng Shopee" bao gồm những thông tin:

+ Chọn địa chỉ lấy hàng

+ Ngày lấy hàng

+ Giờ lấy hàng

+ Chọn kho xuất hàng

+ Trạng thái xuất hàng:

Bước 3: Đơn chuẩn bị hàng thành công sẽ hiện thông báo, tại đây các bạn có thể in đơn hàng Shopee.

Bước 4: Đơn hàng Shopee sẽ được đồng bộ trực tiếp sang màn hình danh sách đơn hàng. Tại đây các bạn lọc những đơn hàng theo từng Shop, đơn hàng chỉ có thể thực hiện tao tác chỉnh sửa chia số cho nhân viên, những thao tác khác sẽ không thể chỉnh sửa và trạng thái đơn hàng sẽ tự đồng bộ.

Dựa theo bộ lọc các bạn có thể lọc nguồn đơn của Shopee.

IV In đơn hàng Shopee

Hệ thống hỗ trợ bạn in đơn hàng Shopee trên 2 màn hình dưới đây:

Bước 1: Tại màn hình danh sách đơn hàng

Sẽ được mẫu in như hình

Bước 2 Màn hình Quản lý đơn hàng

Last updated