TRUSTSALES
Search
K

VNPOST 2023

Bước 1: Khách hàng liên hệ với Bưu cục làm việc để tạo tài khoản VNPOST. Sau đó đăng nhập trên https://my.vnpost.vn/ Sau đó truy cập mục Thông tin mã khách hàng Lưu ý: Đơn vị sẽ là Mã khách hàng để thực hiện kết nối tại màn hình cấu hình nhà vận chuyển ở Trustsales
Bước 2: Quay lại màn hình cấu hình của Trustsales => Nhà Vận Chuyển => Bưu điện Việt Nam 2023 để cấu hình thông tin.
Nhấn
, sau đó nhập đẩy đủ thông tin tên đăng nhập, mật khẩu, mã bưu cục, mã khách hàng
N
Đối với mục mã hợp đồng, vui lòng lấy thông tin như các bước sau: Tại mục Tạo đơn của MyVNPOST
Sau đó trong phần Người gửi sẽ có mục Hợp đồng, vui lòng bấm Copy để lấy mã hợp đồng ***Lưu ý( nếu không có Hợp đồng bạn bỏ qua bước này)
Sau khi copy được mã hợp đồng, vui lòng dán mã hợp đồng vào mục mã hợp đồng trong cấu hình nhà vận chuyển rồi sau đó nhấn nút
Bước 3: Sau khi kết nối tại Trustsales thành công, quay lại trang My VNPost cấp quyền đẩy đơn cho Trustsales
Bước 4: Gửi đơn sang VNPOST
Vào màn hình danh sách đơn hàng để thao tác đẩy đơn sang VNPOST.
Lưu ý: Trước khi gửi đơn bắt buộc phải chọn hình thức giao hàng sau đó chọn in toàn bộ hoặc in đơn đã chọn.
Nhấn nút
Sau đó, nhập tên nhóm đẩy đơn, chọn các mục tùy theo quy trình của mỗi shop
Cuối cùng, nhấn nút gửi đơn để hoàn tất việc gửi đơn sang VNPOST
Màn hình sẽ hiện ra thông báo thành công như hình
Gửi đơn hàng thành công hệ thống sẽ tự động cập nhật mã vận đơn bên dưới mã đơn hàng