TRUSTSALES
Search…
VNPOST
Bước 1: Khách hàng liên hệ với Bưu cục làm việc để tạo tài khoản VNPOST. Sau đó lấy được thông tin UserName, password, truy cập trang https://donhang.vnpost.vn để lấy mã CRM, mã bưu cục.
Bước 2: Sau khi có đầy đủ các thông tin khách hàng truy cập màn hình đơn hàng -> chọn nhà vận chuyển.
Chọn nút
Để điền các thông tin Chọn sử dụng API -> Bưu điện Việt Nam 2020
Tiếp theo nhập các thông tin bắt buộc tài khoản khách hàng đã được đăng ký bên VNPOST.
Tên đăng nhập:
Mật Khẩu:
Mã Bưu cục:
Sau khi điền đầy đủ thông tin nhấn vào
để hệ thống tự cập nhật từ bên Bưu Điện.
Hoặc vào trang https://donhang.vnpost.vn mục cấu hình người dùng để cấu hình đối tác.
Bước 3: Các bước gửi đơn hàng bằng API qua VNPOST
Sau khi xác nhận đơn hàng bạn lọc theo đơn được chọn, chọn hình thức giao hàng là Bưu điện
Hiện ra popup như hình dưới, click vào chọn
Hiện ra popup tùy chỉnh
Sau khi nhập đầy đủ thông tin click chọn
để đẩy đơn sang VNPOST, sau khi gửi đơn thành công sẽ hiện lên popup thông báo.
Gửi đơn hàng thành công hệ thống sẽ tự động cập nhật mã vận đơn bên dưới mã đơn hàng
Bước 4: Kiểm tra lại đơn hàng sau khi chuyển sang VNPOST
Sau khi gửi hàng thành công trên hệ thống, bạn đăng nhập tài khoản trên trang https://donhang.vnpost.vn để check lại đơn hàng đã được gửi vào tài khoản của.
Như vậy là đã hoàn thành các bước gửi hàng sang VNPOST.
Copy link