🆕KẾT NỐI TIKTOK SHOP

Chức năng cho phép người dùng kết nối cửa hàng TikTok Shop của mình vào TrustSales

Tài khoản TikTok Shop phải có cửa hàng đang Active trước khi kết nối với TrustSales.

Kích hoạt tại https://seller-vn.tiktok.com/

Các bước thực hiện Kết nối TikTok Shop với TrustSales:

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị TrustSales

Bước 2: Trên thanh menu bên trái màn hình, nhấp chọn TikTok Shop

Bước 3: Màn hình hiển thị giao diện TrustSales khi tài khoản chưa kết nối với TikTok Shop

Bước 5: Màn hình hiển thị giao diện lựa chọn Region để tiến hành ủy quyền truy cập gian hàng TikTok Shop

Bước 7: Màn hình hiển thị giao diện xác nhận ủy quyền truy cập vào TikTok Shop cho TrustSales

Bước 9: Kết nối TikTok Shop với TrustSales thành công

Trường hợp tài khoản TikTok Shop được kết nối không có gian hàng nào đang Active, TrustSales sẽ hiển thị thông báo như sau:

Trường hợp tài khoản TikTok Shop đã được kết nối từ trước, TrustSales sẽ hiển thị thông báo như sau:

Last updated