TRUSTSALES
Search
K
🆕

KẾT NỐI TIKTOK SHOP

Chức năng cho phép người dùng kết nối cửa hàng TikTok Shop của mình vào TrustSales
Tài khoản TikTok Shop phải có cửa hàng đang Active trước khi kết nối với TrustSales.
Kích hoạt tại https://seller-vn.tiktok.com/

Các bước thực hiện Kết nối TikTok Shop với TrustSales:

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị TrustSales
Bước 2: Trên thanh menu bên trái màn hình, nhấp chọn TikTok Shop
Bước 3: Màn hình hiển thị giao diện TrustSales khi tài khoản chưa kết nối với TikTok Shop
Bước 4: Nhấp vào
để tiến hành kết nối
Bước 5: Màn hình hiển thị giao diện lựa chọn Region để tiến hành ủy quyền truy cập gian hàng TikTok Shop
Bước 6: Lựa chọn Region là Vietnam, sau đó nhấp vào
Giao diện lựa chọn Region
Bước 7: Màn hình hiển thị giao diện xác nhận ủy quyền truy cập vào TikTok Shop cho TrustSales
Giao diện xác nhận ủy quyền truy cập vào gian hàng TikTok Shop
Bước 8: Nhấp vào
để xác nhận ủy quyền truy cập
Bước 9: Kết nối TikTok Shop với TrustSales thành công
Đã kết nối gian hàng TikTok Shop với TrustSales
Trường hợp tài khoản TikTok Shop được kết nối không có gian hàng nào đang Active, TrustSales sẽ hiển thị thông báo như sau:
Tài khoản TikTok Shop không có cửa hàng nào đang Active
Trường hợp tài khoản TikTok Shop đã được kết nối từ trước, TrustSales sẽ hiển thị thông báo như sau:
Tài khoản TikTok Shop đã kết nối với TrustSales từ trước