AHAMOVE

Bước 1: Khách hàng tạo tài khoản trên trang https://ahamove.com

Mã OTP sẽ được gửi tự động về số điện thoại của khách hàng

Bước 2: Sau khi có đầy đủ các thông tin khách hàng truy cập màn hình cấu hình -> chọn giao hàng.

Tiếp theo nhập các thông tin bắt buộc tài khoản khách hàng đã được đăng ký bên AHAMOVE.

Bước 3: Các bước gửi đơn hàng bằng API qua AHAMOVE.

Hiện ra popup như hình dưới, click vào chọn

Bước 4: Đồng bộ trang thái nhà vận chuyển.

Bước 5: Trackking trang thái nhà vận chuyển.

Last updated