TRUSTSALES
Search
K

AHAMOVE

Bước 1: Khách hàng tạo tài khoản trên trang https://ahamove.com
Mã OTP sẽ được gửi tự động về số điện thoại của khách hàng
Bước 2: Sau khi có đầy đủ các thông tin khách hàng truy cập màn hình cấu hình -> chọn giao hàng.
Chọn nút
Để điền các thông tin Chọn sử dụng API -> AHAMOVE
Tiếp theo nhập các thông tin bắt buộc tài khoản khách hàng đã được đăng ký bên AHAMOVE.
Tên đăng nhập:
Sau khi điền đầy đủ thông tin nhấn vào
​ để hệ thống tự cập nhật từ bên AHAMOVE
Bước 3: Các bước gửi đơn hàng bằng API qua AHAMOVE.
Sau khi xác nhận đơn hàng bạn lọc theo đơn được chọn, chọn hình thức giao hàng là AHAMOVE.
Hiện ra popup như hình dưới, click vào chọn
Hiện ra popup gửi đơn
Sau khi nhập đầy đủ thông tin click chọn
để đẩy đơn sang AHAMOVE, sau khi gửi đơn thành công sẽ hiện lên popup thông báo.
Gửi đơn hàng thành công hệ thống sẽ tự động cập nhật mã vận đơn bên dưới mã đơn hàng
Bước 4: Đồng bộ trang thái nhà vận chuyển.
Màn hình: Đơn hàng/Công nợ NVC. Chọn bộ lọc "chuyển hàng" sau đó click vào
để đồng bộ trạng thái đơn hàng với AHAMOVE.
Bước 5: Trackking trang thái nhà vận chuyển.
Màn hình: Đơn hàng/Công nợ NVC. Nhấn vào logo
để tra cứu thông tin vận đơn và đơn hàng.
Như vậy là đã hoàn thành các bước gửi hàng sang AHAMOVE.
Last modified 2yr ago