BEST - INC

Bước 1: Tạo tài khoản trên trang https://best-inc.vn/

Liên hệ nhà vận chuyển lấy thông tin token.

Bước 2: Cấu hình API Best trên Trustsales.

Màn hình: Đơn hàng/Nhà Vận Chuyển. Nhấn vào: Thêm mới.

Thêm mới Nhà vận chuyển Best:

  • Click chọn sử dụng API Best.

  • Nhập token được cung cấp từ nhà vận chuyển.

  • Lưu lại Nhà vận chuyển.

Bước 3: Gửi hàng sang Best.

Trong đơn hàng chọn nhà vận chuyển Best. Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc nhưng đơn cần gửi chọn hình thức giao hàng là Best.

Chọn In toàn bộ nếu muốn gửi tất cả các đơn hàng đã lọc ở danh sách đơn hàng. Chọn In đơn nếu muốn gửi 1 số đơn đã chọn.

Hiển thị ra popup:

  • Click vào Gửi đơn Best để mở popup gửi đơn.

  • Nhập Nhóm Best, chọn các hình thức gửi đơn phù hợp với nhu cầu của shop. Sau khi điền đầy đủ thông tin, click vào Gửi đơn để gửi đơn sang Nhà vận chuyển.

Bước 4: Trackking trang thái nhà vận chuyển.

Màn hình: Đơn hàng/Công nợ NVC. Nhấn vào logo Best để tra cứu thông tin vận đơn và đơn hàng.

Last updated