KẾT NỐI LADIPAGE

Bước 1: chọn tác vụ Website plugin

chọn Ladipage và ấn thêm mới

Bước 2: vào ladipage và coppy đường link chỉnh sửa

Quay lại và dán vào như hình

Ấn lưu lại

Bước 3: coppy đoạn token và quay lại ladipage

Coppy đoạn token
Ấn vài lưu data
Ấn vào thêm mới
Chọn tài khoản liên kết mới
Ấn vào sử dụng API
Dán đoạn token vào đây

Bước 4: Ấn lưu và xuất bản