TRUSTSALES
Search
K

KẾT NỐI LADIPAGE

Bước 1: chọn tác vụ Website plugin
chọn Ladipage và ấn thêm mới
Bước 2: vào ladipage và coppy đường link chỉnh sửa
Quay lại và dán vào như hình
Ấn lưu lại
Bước 3: coppy đoạn token và quay lại ladipage
Coppy đoạn token
Ấn vài lưu data
Ấn vào thêm mới
Chọn tài khoản liên kết mới
Ấn vào sử dụng API
Dán đoạn token vào đây
Bước 4: Ấn lưu và xuất bản