KẾT NỐI LADIPAGE

Bước 1: chọn tác vụ Website plugin

chọn Ladipage và ấn thêm mới

Bước 2: vào ladipage và coppy đường link chỉnh sửa

Quay lại và dán vào như hình

Bước 3: coppy đoạn token và quay lại ladipage

Bước 4: Ấn lưu và xuất bản

Last updated