TRUSTSALES
Search
K

DOVE

Bước 1: Truy cập vào trang http:// 103.141.140.156:89/
Vào Profile để lấy Token khách hàng.
Bước 2: Cấu hình API Dove trên Trustsales. Màn hình: Đơn hàng/Nhà Vận Chuyển. Nhấn vào: Thêm mới.
Thêm mới Nhà vận chuyển Dove:
  • Click chọn sử dụng API
  • Nhập token được cung cấp từ nhà vận chuyển.
  • Lưu lại Nhà vận chuyển
Bước 3: Gửi hàng sang Dove.
Trong đơn hàng chọn nhà vận chuyển Dove.
Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc nhưng đơn cần gửi chọn hình thức giao hàng là Dove.
Chọn In toàn bộ nếu muốn gửi tất cả các đơn hàng đã lọc ở danh sách đơn hàng. Chọn In đơn nếu muốn gửi 1 số đơn đã chọn.
Hiển thị ra popup:
  • Click vào Gửi đơn DOVE để mở popup gửi đơn.
  • Nhập Nhóm DOVE, chọn các hình thức gửi đơn phù hợp với nhu cầu của shop.
Sau khi điền đầy đủ thông tin, click vào Gửi đơn để gửi đơn sang Nhà vận chuyển
Đơn gửi thành công sẽ hiển thị mã vận đơn dưới mã đơn hàng
Bước 4: Trackking trang thái nhà vận chuyển.
Màn hình: Đơn hàng/Công nợ NVC. Nhấn vào logo Dove để tra cứu thông tin vận đơn và đơn hàng.
Tracking trạng thái đơn hàng, click vào.
Last modified 3yr ago