SHIPPO

Bước 1: Tạo tài khoản trên trang https://cb.shippo.vn/#/login Dể tại tài khoản SHIPPO

Bước 2: Cấu hình API SHIPPO trên Trustsales.

Màn hình: Đơn hàng/Nhà Vận Chuyển. Nhấn vào: Thêm mới

Thêm mới Nhà vận chuyển SUPER SHIP:

  • Click chọn sử dụng API Giao hàng nhanh.

  • Nhập token được cung cấp từ nhà vận chuyển.

  • Lưu lại Nhà vận chuyển

Bước 3: Gửi hàng sang SHIPPO Trong đơn hàng chọn nhà vận chuyển SHIPPO

  • Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc nhưng đơn cần gửi chọn hình thức giao hàng là SHIPPO

  • Chọn In toàn bộ nếu muốn gửi tất cả các đơn hàng đã lọc ở danh sách đơn hàng.

  • Chọn In đơn nếu muốn gửi 1 số đơn đã chọn.

Hiển thị ra popup:

  • Click vào Lấy mã SHIPPO để mở popup gửi đơn

Nhập Nhóm SHIPPO chọn các hình thức gửi đơn phù hợp với nhu cầu của shop. Sau khi điền đầy đủ thông tin, click vào Gửi đơn để gửi đơn sang Nhà vận chuyển.

Đơn gửi thành công sẽ hiển thị mã vận đơn dưới mã đơn hàng

Last updated