IN MÃ VẬN ĐƠN

Chức năng cho phép người dùng in mã vận đơn của đơn hàng trong TikTok Shop trên TrustSales

Đơn hàng cần phải có Trạng thái đơn hàng Đang chờ lấy hàng mới có thể sử dụng chức năng này.

Các bước thực hiện In mã vận đơn của đơn hàng TikTok Shop trên TrustSales:

Bước 1: Tại giao diện Danh sách đơn hàng, nhấp chọn Trạng thái đơn hàng Đang chờ lấy hàng

Bước 4: Hệ thống TrustSales tiến hành in mã vận đơn của đơn hàng đó

Bước 5: Hoàn tất

Last updated