VIETTEL POST

Bước 1: Tạo tài khoản trên trang viettel post https://id.viettelpost.vn/Account/Register

Bước 2: Cấu hình API VIETTEL POST trên Trustsales.

Màn hình: Đơn hàng/Nhà Vận Chuyển Nhấn vào: Thêm mới.

Thêm mới Nhà vận chuyển VIETTEL POST:

  • Click chọn sử dụng API VIETTLE POST .

  • Nhập user name/password được cung cấp từ tài khoản nhà vận chuyển.

  • Lưu lại Nhà vận chuyển.

Bước 3: Gửi hàng sang VIETTEL POST

Trong đơn hàng chọn nhà vận chuyển VIETTEL POST

Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc nhưng đơn cần gửi chọn hình thức giao hàng là VIETTEL POST.

Chọn In toàn bộ nếu muốn gửi tất cả các đơn hàng đã lọc ở danh sách đơn hàng.

Chọn In đơn nếu muốn gửi 1 số đơn đã chọn.

Hiển thị ra popup:

  • Click vào Gửi đơn viettel post để mở popup gửi đơn.

  • Nhập Nhóm GHN, chọn các hình thức gửi đơn phù hợp với nhu cầu của shop.

  • Sau khi điền đầy đủ thông tin, click vào Gửi đơn để gửi đơn sang Nhà vận chuyển.

  • Đơn gửi thành công sẽ hiển thị mã vận đơn dưới mã đơn hàng

Bước 4: Trackking trang thái nhà vận chuyển. Màn hình: Đơn hàng/Công nợ NVC. Nhấn vào logo VIETTEL POST để tra cứu thông tin vận đơn và đơn hàng.

Last updated