ĐỒNG BỘ ĐƠN HÀNG

Chức năng cho phép người dùng đồng bộ các đơn hàng trong gian hàng TikTok Shop của mình với TrustSales

Các bước thực hiện Đồng bộ đơn hàng TikTok Shop với TrustSales:

Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện Đồng bộ đơn hàng

Đồng bộ các đơn Đã vận chuyển, Hoàn thành: Đồng bộ đơn hàng bao gồm cả các đơn hàng có Trạng thái đơn hàng là Đã vận chuyểnHoàn thành

Bước 3: Nhấp chọn khoảng thời gian cần đồng bộ đơn hàng

Thời gian đồng bộ tối đa là 14 ngày.

Bước 5: Hệ thống tiến hành đồng bộ đơn hàng

Bước 6: Hệ thống hiển thị kết quả đồng bộ đơn hàng

Last updated