HỦY KẾT NỐI GIAN HÀNG

Chức năng cho phép người dùng hủy kết nối gian hàng TikTok Shop của mình trong TrustSales

Các bước thực hiện Hủy kết nối TikTok Shop trên TrustSales:

Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện cấu hình gian hàng TikTok Shop

Bước 4: Màn hình hiển thị thông báo xác nhận hủy kết nối

Bước 6: Hoàn tất hủy kết nối gian hàng TikTok Shop trên TrustSales

Last updated