J&T EXPRESS

Bước 1: Tạo tài khoản trên trang https://jtexpress.vn/

Liên hệ nhà vận chuyển lấy thông tin token.

Bước 2: Cấu hình API J&T Express trên Trustsales (https://trustsales.vn).

Màn hình: Đơn hàng/Nhà Vận Chuyển. Nhấn vào: Thêm mới

Thêm mới Nhà vận chuyển J&T Express:

  • Click chọn sử dụng API J&T Express.

  • Nhập thông tin tài khoản và mã khách hàng được cung cấp từ nhà vận chuyển.

  • Lưu lại Nhà vận chuyển.

Bước 3: Gửi hàng sang J&T Express.

Trong đơn hàng chọn nhà vận chuyển J&T Express. Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc nhưng đơn cần gửi chọn hình thức giao hàng là J&T Express.

  • Click vào Gửi đơn J&T Express để mở popup gửi đơn.

  • Nhập Nhóm J&T Express, chọn các hình thức gửi đơn phù hợp với nhu cầu của shop. Sau khi điền đầy đủ thông tin, click vào Gửi đơn để gửi đơn sang Nhà vận chuyển

Bước 4: Trackking trạng thái nhà vận chuyển.

Màn hình: Đơn hàng/Công nợ NVC.

Nhấn vào logo J&T Express để tra cứu thông tin vận đơn và đơn hàng.

Last updated