THEO BÀI VIẾT

Chọn vào icon như hình

Nhập ID bào viết để hiển thị

Cách lấy ID bài viết

CÁCH 1: LẤY ID CỦA PAGE

CÁCH 2: LẤY ID CỦA BÀO POST

Last updated