ĐỒNG BỘ SẢN PHẨM

Chức năng cho phép người dùng đồng bộ sản phẩm trong gian hàng TikTok Shop của mình với TrustSales

Các bước thực hiện Đồng bộ sản phẩm TikTok Shop với TrustSales:

Bước 1: Tại giao diện Danh sách sản phẩm, nhấp vào button Đồng bộ sản

Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện Đồng bộ sản phẩm

Bước 4: Hệ thống bắt đầu xử lý dữ liệu

Bước 5: Hệ thống hiển thị giao diện gồm các sản phẩm đã lấy được từ TikTok Shop nhưng đã/chưa liên kết với sản phẩm trong TrustSales

Tên sản phẩm TikTok Shop: Tên của sản phẩm trong gian hàng đó

Phân loại: Loại sản phẩm trong gian hàng đó

Mã TrustSales: Các mã sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống TrustSales

Bước 6: Lựa chọn mã TrustSales tương ứng với sản phẩm cần liên kết

Bước 8: Hệ thống hiển thị kết quả đồng bộ sản phẩm

Last updated