PHIẾU ĐỔI HÀNG

"Là nơi quản lý những đơn hàng đổi trả của shop, hiển thị thông tin đơn hàng đổi và đơn hàng được đổi."

Truy cập: Menu -> Đơn hàng -> Phiếu đổi hàng

  • Những đơn hàng ở trạng thái Chuyển hàng, khách cần đổi hàng Click Đổi hàng ở góc phải màn hình của đơn hàng.

  • Khi đó ô sản phẩm sẽ xuất hiện thêm 1 hàng nhập sản phẩm

  • Ở ô Sản phẩm đổi trả, để lại sản phẩm khách trả

  • Ở ô trên nhập sản phẩm khách muốn lấy

  • Chọn trạng thái cho đơn hàng, thao tác như 1 đơn hàng mới và lưu đơn hàng.

  • Khi đó hệ thống sẽ tự động tạo lại 1 đơn hàng mới với sản phẩm khách đổi với Ghi chú "Đổi hàng từ đơn hàng..."

Tại Menu Phiếu đổi hàng, có thể theo dõi trạng thái của đơn hàng trả và đơn hàng đổi

Các bộ lọc tìm kiếm giúp tìm phiếu đổi hàng nhanh và hiệu quả

Thời gian tạo phiếu

Thông tin

Last updated