DANH SÁCH ĐƠN HÀNG

"Là nơi quản lý tất cả những đơn hàng của bạn, cùng các chức năng: lên đơn hàng, in đơn, xuất excel, lấy mã bưu điện, xuất kho cho đơn hàng..."

1. Danh sách Đơn hàng Truy cập: Menu -> Đơn hàng -> Danh sách đơn hàng

 • a. Ngày tạo: Ngày hóa đơn được tạo ra. Có nhiều lựa chọn: khoảng thời gian định trước và tùy chọn thời gian theo ý muốn

 • b. Trạng thái đơn hàng: Trạng thái hiện tại của đơn hàng, kèm theo các trạng thái phụ. Có thể chọn nhiều trạng thái, nhưng sẽ không có trạng thái con khi chọn nhiều trạng thái cha

 • c. Thông tin đơn hàng: Nhập thông tin tìm kiếm của đơn hàng (Tên khách hàng, số đơn hàng, số điện thoại, mã bưu điện...)

 • d. Ngày chuyển trạng thái: Tìm kiếm đơn hàng có trạng thái X trong khoảng thời gian Y

 • e. Nhân viên chuyển trạng thái: Lọc theo nhân viên A chuyển trạng thái đơn hàng thành trạng thái B

 • f. Hình thức giao hàng: Lọc theo đơn vị vận chuyển đã chọn cho đơn hàng

 • g. Phân loại: Lọc theo Danh mục sản phẩm trong đơn hàng

 • h. Nhóm đơn hàng: Lọc theo nhóm đơn hàng đã tạo

 • i. Đầu số điện thoại: Lọc theo đầu số viettel, vina, mobi....

 • j. Page facebook: Lọc theo các fanpage đang quản lý qua trustsales

 • k. Tỉnh thành: Lọc theo địa chỉ tỉnh thành khách hàng của đơn hàng

 • l. Nguồn đơn: Lọc theo nguồn của đơn hàng (facebook, website,…)

 • m. Phân công: Lọc theo đơn hàng được phân công cho nhân viên.

 • n. Thời gian: Lọc theo thời gian

 • o. Sản phẩm: Lọc theo những sản phẩm có trong đơn hàng

 • p. Lazadashop: Lọc theo shop Lazada của bạn

 • q. Trùng đơn: Lọc theo những đơn hàng trùng hoặc không

 • u. Mã bưu điện: Lọc theo những đơn đã có mã bưu điện hoặc không có mã bưu điện

2. Thêm mới Đơn hàng

Click vào "+Thêm" để mở popup thêm mới đơn hàng. Popup thêm mới đơn hàng có 4 phần:

 • Thông tin khách hàng (1)

 • Thông tin đơn hàng (2)

 • Sản phẩm khách đặt (3)

 • Thông tin thanh toán (4)

 • a. Thông tin khách hàng

  • SĐT: nhập số điện thoại của khách hàng. Có số điện thoại 1 và số điện thoại Nếu số điện thoại đã có trong hệ thống thông tin sẽ được tải lên ở các mục khác của thông tin khách hàng.

  • Tên khách hàng

  • Email

  • Giới tính

  • Ngày sinh

  • Là khách sỉ

  • Địa chỉ

  • Tỉnh

  • Quận/Huyện

  • Phường/Xã

  • Ghi chú Khách hàng

 • b. Thông tin đơn hàng Nhập hoặc chọn thông tin theo nội dung:

  • Chọn danh mục cho đơn hàng

  • Chọn Shop lên đơn

  • Chọn nguồn đơn hàng

  • Chọn nhà vận chuyển

  • Chọn trạng thái đơn hàng

  • Thêm ghi chú giao hàng

  • Thêm ghi chú cho đơn hàng

 • c. Sản phẩm Thông tin sản phẩm khách mua được hiển thị cuối màn hình (Mã, tên, Giá kho, giảm giá, giá bán thực, số lượng mua, thành tiền). Có thể chọn thêm sản phẩm khác khi click chọn dấu “+” để thêm sản phẩm, Giảm giá có thể nhập bằng tiền hoặc %

 • d. Thông tin thanh toán Thông tin thanh toán gồm các nội dung liên quan tới hóa đơn thanh toán của đơn hàng như:

  • Giảm giá (VND hoặc %)

  • Phí Ship hàng

  • Phụ thu

  • Nhập điểm tích lũy

  • Áp dụng mã khuyến mãi

  • Thêm thanh toán

Có nhiều chức năng khác có thể tạo đơn hàng như: - Tạo đơn hàng từ màn hình CHAT - Tạo đơn hàng bán hàng POS

3. Cập nhật thông tin đơn hàng

6. Tạo nhóm Tạo nhóm cho đơn giúp việc quản lý và kiểm tra sau này dễ dàng hơn, vì một ngày có nhiều nhóm hàng đóng và xuất đi.

 • Tạo nhóm theo lựa chọn Tại danh sách đơn hàng -> Chọn đơn hàng muốn gom nhóm -> Click chọn để xuất hiện Popup thức năng

Click “Tạo Nhóm” -> Nhập tên nhóm -> “Tạo” để hoàn tất

- Sau khi Click “Tạo nhóm Đề xuất” xuất hiện popup để xem để xuất kho hàng. + Chọn kho để xem để xuất kho + Click chọn “Dùng nhóm này” để xuất kho

Last updated