HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP TRUSTSALES.VN TRÊN MOBILE

App Mobile rất tiện lợi cho người sử dụng, bạn có thể dễ dàng chat với khách hàng bằng điện thoại khi di chuyển ở ngoài hoặc khi không có máy tính.

Trustsales.vn hiện đang được hỗ trợ tại hệ điều hành Android và IOS Lưu ý: Hãy luôn cập nhật ứng dụng để tránh lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng nhé

1.Ứng dụng Trustsales trên hệ điều hành Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trustsales

2.Ứng dụng Trustsales trên hệ điều hành IOS https://apps.apple.com/us/app/trustsales/id6446195239

Last updated