EMS

Bước 1: Tạo tài khoản trên trang https://www.ems.com.vn/

Liên hệ nhà vận chuyển lấy thông tin token.

Bước 2: Cấu hình API EMS trên Trustsales.

Màn hình: Đơn hàng / Nhà Vận Chuyển. Nhấn vào: Thêm mới

Bước 3: Gửi hàng sang EMS

Trong đơn hàng chọn nhà vận chuyển EMS

Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc những đơn cần gửi chọn hình thức giao hàng là EMS Chọn In toàn bộ nếu muốn gửi tất cả các đơn hàng đã lọc ở danh sách đơn hàng. Chọn In đơn nếu muốn gửi 1 số đơn đã chọn.

Hiển thị ra popup:

  • Click vào Gửi đơn EMS để mở popup gửi đơn.

  • Nhập Nhóm EMS, chọn các hình thức gửi đơn phù hợp với nhu cầu của shop. Sau khi điền đầy đủ thông tin, click vào Gửi đơn để gửi đơn sang Nhà vận chuyển.

Bước 4: Trackking trang thái nhà vận chuyển.

Mànhình:Đơnhàng/Côngnợ NVC. Nhấn vào logo EMS để tra cứu thông tin vận đơn và đơn hàng.

Last updated