CÀI ĐẶT

Cấu hình chung

Thẻ Tags

Tin nhắn mẫu

Đồng bộ fanpage

Tùy chọn

Phone seeding

  • Khi thêm số điện thoại vào phone seeding, hệ thống sẽ không lên đơn hàng

Danh sách đen

  • Khi thêm số vào black list, hệ thống sẽ hiện thống báo báo xấu trong đơn hàng

Last updated