TÌM KIẾM SẢN PHẨM

Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm trong gian hàng TikTok Shop của mình trên TrustSales

Các bước thực hiện Tìm kiếm sản phẩm TikTok Shop trên TrustSales:

Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện Danh sách sản phẩm của gian hàng đó

Bước 3: Tại thanh tìm kiếm đơn hàng, nhập vào tiêu chí tìm kiếm và chọn filter tìm kiếm

Tiêu chí tìm kiếm: Mã sản phẩm hoặc Tên sản phẩm

TikTok Shop Seller: Tìm kiếm sản phẩm theo gian hàng TikTok Shop

Trạng thái liên kết: Sản phẩm đã liên kết hoặc chưa liên kết

Bước 5: Màn hình hiển thị sản phẩm theo tiêu chí tìm kiếm tương ứng

Last updated