LIÊN KẾT SẢN PHẨM

Chức năng cho phép người dùng liên kết sản phẩm trong gian hàng TikTok Shop với sản phẩm trong hệ thống TrustSales

Chức năng chỉ khả dụng khi sản phẩm đó chưa được liên kết với sản phẩm trong hệ thống TrustSales.

Các bước thực hiện Liên kết sản phẩm TikTok Shop vào hệ thống TrustSales:

Bước 1: Tại giao diện Danh sách sản phẩm, nhấp vào chức năng liên kết rên sản phẩm TikTok Shop

Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện Liên kết sản phẩm với các thông tin tương ứng với sản phẩm đã chọn

SKU: Mã Stock Keeping Unit của sản phẩm đó

Phân loại hàng: Biến thể của sản phẩm đó

Mã sản phẩm: Mã của sản phẩm tương ứng trong TrustSales

Bước 3: Chọn sản phẩm và mã sản phẩm

Bước 5: Hoàn tất liên kết sản phẩm

Last updated