TRUSTSALES
Search
K

KẾT NỐI WOOCOMMERCE

Chức năng cho phép người dùng đồng bộ tài khoản Woocommerce vào hệ thống, để quản lý đơn hàng tập trung.
I. Kết nối Woocommerce
Để thực hiện kết nối Woocommerce với Trustsales bạn cần thực hiện các thao tác sau:
Bước 1: Truy cập vào trang quản trị Woocommerce tại mục cài đặt chọn nâng cao -> REST API để lấy mã khách hàng và mã bí mật khách hàng.
Bước 2: Nhập mô tả chọn quyền đọc và viết
Bước 3: Truy cập Trustsales tại thanh menu bên trái chọn menu Woocommerce mục kết nối, nhấn vào
Sau đó nhập Shop URL , mã khách hàng và mã bí mật khách hàng trong tài khoản Woocommerce
Bước 4: Cấu hình đồng bộ sản phẩm, chọn kho đồng bộ theo công thức để đồng bộ số lượng tồn kho từ Trustsales sang Woocommerce.
Lưu ý:
của đơn hàng khi đồng bộ từ Woocomerce về Trustsales.
Bước 5: Kết nối nhiều gian hàng Woocommerce
Sau khi kết nối thành công gian hàng Woocommerce đầu tiên, tại màn hình "Tổng quan" của Kênh Woocommerce, Bạn click nút
để kết nối thêm những gian hàng mới.

II. Liên Kết Sản Phẩm

Thao tác này giúp khách hàng đồng bộ giá và tồn kho của sản phẩm từ Woocommerce về Trustsales:
Khi thực hiện thao tác này, bạn có 2 cách để liên kết sản phẩm với nhau
1.Các mã sản phẩm trên Woocommerce sẽ được liên kết với mã sản phẩm của Trustsales sau khi bạn nhấn nút
.(Trừ các sản phẩm bị ẩn hoặc cấm sẽ không được đồng bộ về Trustsales)
Lưu ý: Các mã SKU trên Woocommerce phải trùng với mã sản phẩm ở Trustsales. Ví dụ SKU Woocommerce: A01_1 = A01_1 mã Trustsales
*Mã_thuộc tính sản phẩm Trustsales được cấu hình mặc định là " _"
*MÃ SKU cha của Woocommerce
phải giống mã cha của Trustsales
2. Các mã SKU trên Woocommerce không trùng mã sản phẩm Trustsales hoặc chưa có mã sản phẩm nào trên Trustsales.
Khi bạn nhấn vào nút Đồng Bộ Dữ Liệu Sản Phẩm , các sản phẩm trên Woocommerce của bạn sẽ tự động đồng bộ trên Trustsales, tuy nhiên bạn phải liên kết thủ công các mã Woocommerce, theo bước sau:
Nhấn nút Tạo sản phẩm
Sẽ hiện ra popup sau:
Trong đó:
+ Các thông tin sản phẩm Trustsales sẽ lấy theo thông tin từ Woocommerce bao gồm: tên sản phẩm, giá tiền, thông tin vận chuyển, khối lượng sản phẩm.
+ Mã sản phẩm Trustsales sẽ được tạo tự động theo mã SKU trên Woocommerce. Nếu sản phẩm có nhiều thuộc tính thì Trustsales cũng sẽ lấy theo mã SKU của Woocommerce để tạo ra các mã sản phẩm Trustsales tương ứng.
Sau đó bấm
Lưu ý: Bạn nên tick chọn Tự động liên kết SP
, nếu bạn không tick chọn thì việc tạo sản phẩm này chỉ dừng lại ở việc tạo mã sản phẩm trên Trustsales mà không tự liên kết sản phẩm với Woocommerce.
Khi lưu thành công, màn hình liên kết sản phẩm sẽ xuất hiện các biểu tượng như sau:
(1)
Nút đồng bộ tồn kho
(2)
Nút hủy liên kết
Khi bạn nhấn chọn (1) sẽ hiển thị các thông tin sau:
SKU Woocommerce: mã SKU bạn đã tạo ở Woocommerce
Phân loại: phân loại hàng như Woocommerce
Mã SP Trustsales: mã sản phẩm được tạo bên Trustsales
-Tồn hệ thống: tồn kho của Trustsales cho sản phẩm đó(lưu ý bạn nên NHẬP KHO VÀO TRUSTSALE vì nếu bạn không nhập kho cho sản phẩm, không nhập kho - >bạn nhấn vào nút đông bộ -> tồn của Woocommerce sẽ đưa về 0)
- Số lượng đã đặt: số lượng các đơn hàng ở trạng thái ĐÃ XÁC NHẬN
- Tồn sau khi đồng bộ: Tồn sau khi bạn nhấn vào nút Đồng bộ, khi đó tồn Woocommerce và Trustsales sẽ giống nhau
Nếu bạn tick chọn
, hệ thống sẽ hiển thị ra tồn Woocommerce của bạn
-Nếu bạn nhấn
hủy liên kết ở bất kỳ 1 sản phẩm con, sẽ xuất hiện các ký hiệu sau:
(1) Liên kết tự động: khi nhấn nút này, hệ thống sẽ tự động liên kết với mã Trustsales lúc đầu bạn đã liên kết
(2) Liên kết thủ công: sẽ mở ra popup như hình, bạn có thể tìm sản phẩm và liên kết thủ công

III. Đồng Bộ Đơn Hàng

Bước 1: Để đồng bộ đơn hàng Woocommerce các bạn chọn cấu hình "Đồng bộ đơn hàng" sau đó bấm đồng bộ để đồng bộ các đơn hàng từ Woocommerce về Trustsales
Các đơn hàng từ Woocommerce về sẽ hiển thị tại đây:
Đơn hàng ở Woocommerce đồng bộ về Trustsales sẽ ở trạng thái "Chờ thanh toán"
Dựa theo bộ lọc các bạn có thể lọc nguồn đơn của Woocommerce ở màn hình danh sách đơn hàng