TRUSTSALES
Search
K

KẾT NỐI GOOGLE SHEET

Bước 1: truy cập vào trustsales.vn/google/googlesheet/
Bước 2: Thêm tài khoản google
Chọn “cho phép” để đồng bộ tài khoản gmail
Bước 3: Chọn file googlesheet cần đồng bộ
Bước 4: Chon sheet cần đồng bộ
  • Chọn sheet cần đồng bô
  • Ấn đăng ký sheet cần đồng bộ (có thể chọn nhiều sheet để đăng ký )
Bước 5:Cấu hình sheet
  • Tùy chỉnh đơn hàng (cho phép chọn trạng thái và trạng thái phụ, nguồn của đơn hàng)
  • Cột dữ liệu, map dữ liệu tương ứng (cột số điện thoại bắt buộc)
  • Chọn Lưu
Bước 6: Xem thông tin đồng bộ tại màn hình “Quản lý đơn hàng”
Lưu ý: Nên đặt tên file Googlesheet để dễ dàng tìm kiếm
Để dữ liệu map được đúng dữ liệu, file googlesheet cần có tên cột