TRUSTSALES
Search…
KẾT NỐI ZALO
Để kết nối ZALO OA bạn phải có một tài khoản ZALO Official Account
Bước 1: Truy cập: Menu -> Zalo -> Cài đặt -> Đồng bộ Zalo
Bước 2: Click vào nút "Đồng ý" và "Cho phép" ứng dụng Trustsales quản lý Official Account của bạn.
Copy link