TÌM KIẾM ĐƠN HÀNG

Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm đơn hàng trong gian hàng TikTok Shop của mình trên TrustSales

Các bước thực hiện Tìm kiếm đơn hàng TikTok Shop trên TrustSales:

Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện Danh sách đơn hàng của gian hàng đó

Bước 3: Tại thanh tìm kiếm đơn hàng, nhập vào tiêu chí tìm kiếm và chọn filter tìm kiếm

Tiêu chí tìm kiếm: Mã vận đơn, Mã đơn hàng hoặc Mã sản phẩm

Ngày tạo: Tìm kiếm theo ngày đơn hàng được tạo

Mã vận đơn: Đơn hàng đã tạo mã vận đơn hoặc chưa tạo mã vận đơn

In mã vận đơn: Đơn hàng đã in mã vận đơn hoặc chưa in mã vận đơn

Nhà vận chuyển: Tìm kiếm đơn hàng theo nhà vận chuyển

Bước 5: Màn hình hiển thị đơn hàng theo tiêu chí tìm kiếm tương ứng

Last updated