TRUSTSALES
Search
K

TRẢ HÀNG NHÀ CUNG CẤP

Bước 1: mở phiếu trả hàng
Tại menu Kho hàng -> Nhập kho -> Chọn phiếu nhập hàng có chứa sản phẩm muốn hoàn trả -> Mở phiếu -> Hoàn trả
Bước 2: nhập thông tin trả hàng:
Sau khi bấm Hoàn trả sẽ xuất hiện màn hình trả hàng:
Hệ thống sẽ cho phép trả hành nhanh cho toàn bộ sản phẩm
Trong trường hợp mướn trả hàng theo sản phẩm bạn nhập số lượng sản phẩm trả hàng, chọn Lý do hoàn trả -> Hoàn tất
Muốn xóa sản phẩm đã chọn:
Hoặc nhập số lượng = 0 thì sản phẩm sẽ không được ghi nhận hàng
Bước 3: kiểm tra lịch sử trả hàng
Vào menu Kho hàng -> Nhập hàng -> Chọn phiếu nhập hàng đã có thao tác trả hàng
Lịch sử trả hàng sẽ ghi nhậ phiếu như sau
Mã chứng từ: PRV_00000XX