TRẢ HÀNG NHÀ CUNG CẤP

Bước 1: mở phiếu trả hàng

Tại menu Kho hàng -> Nhập kho -> Chọn phiếu nhập hàng có chứa sản phẩm muốn hoàn trả -> Mở phiếu -> Hoàn trả

Bước 2: nhập thông tin trả hàng:

Sau khi bấm Hoàn trả sẽ xuất hiện màn hình trả hàng:

Hệ thống sẽ cho phép trả hành nhanh cho toàn bộ sản phẩm

Trong trường hợp mướn trả hàng theo sản phẩm bạn nhập số lượng sản phẩm trả hàng, chọn Lý do hoàn trả -> Hoàn tất

Muốn xóa sản phẩm đã chọn:

Hoặc nhập số lượng = 0 thì sản phẩm sẽ không được ghi nhận hàng

Bước 3: kiểm tra lịch sử trả hàng

Vào menu Kho hàng -> Nhập hàng -> Chọn phiếu nhập hàng đã có thao tác trả hàng

Lịch sử trả hàng sẽ ghi nhậ phiếu như sau

Mã chứng từ: PRV_00000XX

Last updated