TRUSTSALES
Search
K

GIAO HÀNG TIẾT KIỆM (GHTK)

Bước 1: Tạo tài khoản trên Giaohangtietkiem.vn
Bước 2: Cấu hình API GHTK trên Trustsales
  • Truy cập mục Cấu Hình chọn Giao Hàng
- Chọn nút Thêm mới Để thêm nhà vận chuyển và điền các thông tin vào
- Chọn API, Giao Hàng Tiết Kiệm
Username: điền địa chỉ mail ( không nên đăng nhập bằng SĐT) , Password: ( mail đăng nhập và pass bên GHTK)
- Chọn
để tạo ghi chú API cho đơn hàng của shop. - Nhập nội dung ghi chú, chọn
để hoàn thành tạo ghi chú, chọn
để xóa ghi chú không sử dụng nửa.
Bước 3: Gởi đơn sang Giao Hàng Tiết Kiệm - Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc những đơn cần gởi, chọn Hình thức giao hàng là Giao Hàng Tiết Kiệm. - Chọn
nếu muốn gởi tất cả đơn hàng ở danh sách hoặc
để gởi từng đơn 1. - Hiện ra popup, click vào
để gởi đơn, click
để in đơn theo mẫu của GHTK - Hiện ra popup "In GHTK", Nhập tên nhóm, chọn Phương thức lấy hàng, Hẹn ngày lấy hàng, Chọn hình thức vận chuyển.
Sau khi nhập các thông tin, chọn
để gởi đơn
Gửi đơn hàng thành công hệ thống sẽ tự động cập nhật mã vận đơn bên dưới mã đơn hàng
Last modified 1yr ago