KẾT NỐI LAZADA

Chức năng cho phép người dùng đồng bộ tài khoản Lazada vào hệ thống, để quản lý các cửa hàng Lazada của người dùng.

I. Kết Nối Sàn

Sau khi đã kết nối gian hàng Lazada mới, để đồng bộ đơn hàng từ Lazada về tự động

Bước 2: Trong cửa sổ Đăng nhập bạn sẽ tiến hành điền thông tin vào fom đăng nhập:

- Quốc gia (Country): Chọn Vietnam.

- Email/ Phone/ User: Email/ Số điện thoại đăng ký gian hàng Lazada của bạn

- Mật khẩu (Password): Mật khẩu đăng nhập của tài khoản Lazada đã đăng ký

Bước 4: Chọn cấu hình tài khoản Lazada

Bước 5: Kết nối nhiều gian hàng Lazada

II. Liên Kết Sản Phẩm

Thao tác này giúp khách hàng đồng bộ giá và tồn kho của sản phẩm ở Lazada về Trustsales:

Khi thực hiện thao tác này, bạn có 2 cách để liên kết sản phẩm với nhau

Lưu ý: Các mã SKU trên Lazada phải trùng với mã sản phẩm ở Trustsales. Ví dụ SKU Lazada: A01_1 = A01_1 mã Trustsales

*Mã_thuộc tính sản phẩm Trustsales được cấu hình mặc định là " _"

2.Các mã SKU trên Lazada không trùng mã sản phẩm Trustsales hoặc chưa có mã sản phẩm nào trên Trustsales

Khi bạn nhấn vào nút Đồng Bộ Dữ Liệu, các sản phẩm trên Lazada của bạn sẽ tự động đồng bộ trên Trustsales, tuy nhiên bạn phải liên kết thủ công các mã Lazada, theo bước sau:

Sẽ hiện ra popup sau:

Trong đó:

+ Các thông tin sản phẩm Trustsales sẽ lấy theo thông tin từ Lazada bao gồm: tên sản phẩm, thuộc tính sản phẩm, giá tiền, thông tin vận chuyển, khối lượng sản phẩm.

+ Mã sản phẩm Trustsales sẽ được tạo tự động theo mã SKU trên Lazada. Nếu sản phẩm có nhiều thuộc tính thì Trustsales cũng sẽ lấy theo mã SKU của Lazada để tạo ra các mã sản phẩm Trustsales tương ứng.

Khi lưu thành công, màn hình liên kết sản phẩm sẽ xuất hiện các biểu tượng như sau:

Khi bạn nhấn chọn (1) sẽ hiển thị các thông tin sau:

SKU Lazada: mã SKU bạn đã tạo ở Lazada

Phân loại: phân loại hàng như Lazada

Mã SP Trustsales: mã sản phẩm được tạo bên Trustsales

-Tồn hệ thống: tồn kho của Trustsales cho sản phẩm đó(lưu ý bạn nên NHẬP KHO VÀO TRUSTSALE vì nếu bạn không nhập kho cho sản phẩm - >bạn nhấn vào nút đông bộ -> tồn của Lazada sẽ đưa về 0)

- Số lượng đã đặt: số lượng các đơn hàng ở trạng thái ĐÃ XÁC NHẬN

- Tồn sau khi đồng bộ: Tồn sau khi bạn nhấn vào nút Đồng bộ, khi đó tồn Lazada và Trustsales sẽ giống nhau

(1) Liên kết tự động: khi nhấn nút này, hệ thống sẽ tự động liên kết với mã Trustsales lúc đầu bạn đã liên kết

(2) Liên kết thủ công: sẽ mở ra popup như hình, bạn có thể tìm sản phẩm và liên kết thủ công

III. Đồng Bộ Đơn Hàng

Bước 1: Để đồng bộ đơn hàng Lazada các bạn chọn cấu hình "Đồng bộ đơn hàng" sau đó bấm đồng bộ để đồng bộ các đơn hàng từ Lazada về Trustsales

2.Các mã SKU trên Lazada không trùng mã sản phẩm Trustsales hoặc chưa có mã sản phẩm nào trên Trustsales

Khi bạn nhấn vào nút Đồng Bộ Dữ Liệu Sản Phẩm , các sản phẩm trên Lazada của bạn sẽ tự động đồng bộ trên Trustsales, tuy nhiên bạn phải liên kết thủ công các mã Lazada, theo bước sau:

Sẽ hiện ra popup sau:

Trong đó:

+ Các thông tin sản phẩm Trustsales sẽ lấy theo thông tin từ Lazada bao gồm: tên sản phẩm, giá tiền, thông tin vận chuyển, khối lượng sản phẩm.

+ Mã sản phẩm Trustsales sẽ được tạo tự động theo mã SKU trên Lazada. Nếu sản phẩm có nhiều thuộc tính thì Trustsales cũng sẽ lấy theo mã SKU của Lazada để tạo ra các mã sản phẩm Trustsales tương ứng.

Khi lưu thành công, màn hình liên kết sản phẩm sẽ xuất hiện các biểu tượng như sau:

Khi bạn nhấn chọn (1) sẽ hiển thị các thông tin sau:

SKU Lazada: mã SKU bạn đã tạo ở Lazada

Phân loại: phân loại hàng như Lazada

Mã SP Trustsales: mã sản phẩm được tạo bên Trustsales

-Tồn hệ thống: tồn kho của Trustsales cho sản phẩm đó(lưu ý bạn nên NHẬP KHO VÀO TRUSTSALE vì nếu bạn không nhập kho cho sản phẩm, không nhập kho - >bạn nhấn vào nút đông bộ -> tồn của Lazada sẽ đưa về 0)

- Số lượng đã đặt: số lượng các đơn hàng ở trạng thái ĐÃ XÁC NHẬN

- Tồn sau khi đồng bộ: Tồn sau khi bạn nhấn vào nút Đồng bộ, khi đó tồn Lazada và Trustsales sẽ giống nhau

(1) Liên kết tự động: khi nhấn nút này, hệ thống sẽ tự động liên kết với mã Trustsales lúc đầu bạn đã liên kết

(2) Liên kết thủ công: sẽ mở ra popup như hình, bạn có thể tìm sản phẩm và liên kết thủ công

III. Đồng Bộ Đơn Hàng

Bước 1: Để đồng bộ đơn hàng Lazada các bạn chọn cấu hình "Đồng bộ đơn hàng" sau đó bấm đồng bộ để đồng bộ các đơn hàng từ Lazada về Trustsales

Các đơn hàng từ Lazada về sẽ hiển thị tại đây:

Nếu kho hết hàng sẽ hiện cảnh báo tồn kho và đơn hàng đó không xuất đi được, bạn phải nhập kho thêm sản phẩm

Nếu đủ hàng sẽ hiện thị như sau:

Chuẩn bị hàng thành công sẽ hiển thị thông báo thành công, chuyển trạng thái thành " Đóng gói "

Ở trạng thái " đóng gói " thì mới tiến hành in đơn được

Bước 4: Đơn hàng Lazada sẽ được đồng bộ trực tiếp sang màn hình danh sách đơn hàng. Tại đây các bạn lọc những đơn hàng theo từng Shop, đơn hàng chỉ có thể thực hiện tao tác chỉnh sửa chia số cho nhân viên, những thao tác khác sẽ không thể chỉnh sửa và trạng thái đơn hàng sẽ tự đồng bộ.

Dựa theo bộ lọc các bạn có thể lọc nguồn đơn của Lazada

IV In đơn hàng Lazada

Hệ thống hỗ trợ bạn in đơn hàng Lazada trên 2 màn hình dưới đây:

Bước 1: Tại màn hình danh sách đơn hàng

Bước 2 Màn hình Quản lý đơn hàng

Chọn "In đơn hàng" để in đơn hàng Lazada

Last updated