TRUSTSALES
Search
K

KẾT NỐI LAZADA

Chức năng cho phép người dùng đồng bộ tài khoản Lazada vào hệ thống, để quản lý các cửa hàng Lazada của người dùng.
I. Kết Nối Sàn
Để kết nối Trustsales với Lazada bạn sẽ phải thực hiện các thao tác sau: Bước 1: Truy cập vào trang quản trị Trustsales, tại menu bên trái bạn đến mục Lazada chọn kết nối sàn nhấn vào
Sau khi đã kết nối gian hàng Lazada mới, để đồng bộ đơn hàng từ Lazada về tự động
Bước 2: Trong cửa sổ Đăng nhập bạn sẽ tiến hành điền thông tin vào fom đăng nhập:
- Quốc gia (Country): Chọn Vietnam.
- Email/ Phone/ User: Email/ Số điện thoại đăng ký gian hàng Lazada của bạn
- Mật khẩu (Password): Mật khẩu đăng nhập của tài khoản Lazada đã đăng ký
Bước 4: Chọn cấu hình tài khoản Lazada
  • Cấu hình đồng bộ sản phầm từ Trustsales sang Lazada, chọn
    hệ thống sẽ tự động cập nhật số lượng tồn kho từ Trustsales lên trên tài khoản Lazada của bạn theo như công thức đồng bộ.
  • Cấu hình
    , hệ thống sẽ cập nhật đơn hàng từ Lazada về hệ thống.
Lưu ý:
của đơn hàng khi đồng bộ từ Lazada về Trustsales.
Bước 5: Kết nối nhiều gian hàng Lazada
Sau khi kết nối thành công gian hàng Lazada đầu tiên, tại màn hình Tổng quan của Kênh Lazada, Bạn click nút
II. Liên Kết Sản Phẩm
Thao tác này giúp khách hàng đồng bộ giá và tồn kho của sản phẩm ở Lazada về Trustsales:
Khi thực hiện thao tác này, bạn có 2 cách để liên kết sản phẩm với nhau
1.Các mã sản phẩm trên Lazada sẽ được liên kết với mã sản phẩm của Trustsales sau khi bạn nhấn nút
.(Trừ các sản phẩm bị ẩn hoặc cấm sẽ không được đồng bộ về Trustsales)
Lưu ý: Các mã SKU trên Lazada phải trùng với mã sản phẩm ở Trustsales. Ví dụ SKU Lazada: A01_1 = A01_1 mã Trustsales
*Mã_thuộc tính sản phẩm Trustsales được cấu hình mặc định là " _"
*MÃ SKU cha của Lazada
phải giống mã cha của Trustsales
2.Các mã SKU trên Lazada không trùng mã sản phẩm Trustsales hoặc chưa có mã sản phẩm nào trên Trustsales
Khi bạn nhấn vào nút Đồng Bộ Dữ Liệu, các sản phẩm trên Lazada của bạn sẽ tự động đồng bộ trên Trustsales, tuy nhiên bạn phải liên kết thủ công các mã Lazada, theo bước sau:
Nhấn nút Tạo sản phẩm
Sẽ hiện ra popup sau:
Trong đó:
+ Các thông tin sản phẩm Trustsales sẽ lấy theo thông tin từ Lazada bao gồm: tên sản phẩm, thuộc tính sản phẩm, giá tiền, thông tin vận chuyển, khối lượng sản phẩm.
+ Mã sản phẩm Trustsales sẽ được tạo tự động theo mã SKU trên Lazada. Nếu sản phẩm có nhiều thuộc tính thì Trustsales cũng sẽ lấy theo mã SKU của Lazada để tạo ra các mã sản phẩm Trustsales tương ứng.
Sau đó bấm Lưu
Lưu ý: Bạn nên tick chọn Tự động liên kết SP
, nếu bạn không tick chọn thì việc tạo sản phẩm này chỉ dừng lại ở việc tạo mã sản phẩm trên Trustsales mà không tự liên kết sản phẩm với Lazada.
Khi lưu thành công, màn hình liên kết sản phẩm sẽ xuất hiện các biểu tượng như sau:
(1)
Nút đồng bộ tồn kho
(2)
Nút hủy liên kết
Khi bạn nhấn chọn (1) sẽ hiển thị các thông tin sau:
SKU Lazada: mã SKU bạn đã tạo ở Lazada
Phân loại: phân loại hàng như Lazada
Mã SP Trustsales: mã sản phẩm được tạo bên Trustsales
-Tồn hệ thống: tồn kho của Trustsales cho sản phẩm đó(lưu ý bạn nên NHẬP KHO VÀO TRUSTSALE vì nếu bạn không nhập kho cho sản phẩm - >bạn nhấn vào nút đông bộ -> tồn của Lazada sẽ đưa về 0)
- Số lượng đã đặt: số lượng các đơn hàng ở trạng thái ĐÃ XÁC NHẬN
- Tồn sau khi đồng bộ: Tồn sau khi bạn nhấn vào nút Đồng bộ, khi đó tồn Lazada và Trustsales sẽ giống nhau
Nếu bạn tick chọn
, hệ thống sẽ hiển thị ra tồn Lazada của bạn
Nếu bạn nhấn
hủy liên kết ở bất kỳ 1 sản phẩm con, sẽ xuất hiện các ký hiệu sau:
(1) Liên kết tự động: khi nhấn nút này, hệ thống sẽ tự động liên kết với mã Trustsales lúc đầu bạn đã liên kết
(2) Liên kết thủ công: sẽ mở ra popup như hình, bạn có thể tìm sản phẩm và liên kết thủ công

III. Đồng Bộ Đơn Hàng

Bước 1: Để đồng bộ đơn hàng Lazada các bạn chọn cấu hình "Đồng bộ đơn hàng" sau đó bấm đồng bộ để đồng bộ các đơn hàng từ Lazada về Trustsales
2.Các mã SKU trên Lazada không trùng mã sản phẩm Trustsales hoặc chưa có mã sản phẩm nào trên Trustsales
Khi bạn nhấn vào nút Đồng Bộ Dữ Liệu Sản Phẩm , các sản phẩm trên Lazada của bạn sẽ tự động đồng bộ trên Trustsales, tuy nhiên bạn phải liên kết thủ công các mã Lazada, theo bước sau:
Nhấn nút Tạo sản phẩm
Sẽ hiện ra popup sau:
Trong đó:
+ Các thông tin sản phẩm Trustsales sẽ lấy theo thông tin từ Lazada bao gồm: tên sản phẩm, giá tiền, thông tin vận chuyển, khối lượng sản phẩm.
+ Mã sản phẩm Trustsales sẽ được tạo tự động theo mã SKU trên Lazada. Nếu sản phẩm có nhiều thuộc tính thì Trustsales cũng sẽ lấy theo mã SKU của Lazada để tạo ra các mã sản phẩm Trustsales tương ứng.
Sau đó bấm Lưu
Lưu ý: Bạn nên tick chọn Tự động liên kết SP
, nếu bạn không tick chọn thì việc tạo sản phẩm này chỉ dừng lại ở việc tạo mã sản phẩm trên Trustsales mà không tự liên kết sản phẩm với Lazada.
Khi lưu thành công, màn hình liên kết sản phẩm sẽ xuất hiện các biểu tượng như sau:
(1)
Nút đồng bộ tồn kho
(2)
Nút hủy liên kết
Khi bạn nhấn chọn (1) sẽ hiển thị các thông tin sau:
SKU Lazada: mã SKU bạn đã tạo ở Lazada
Phân loại: phân loại hàng như Lazada
Mã SP Trustsales: mã sản phẩm được tạo bên Trustsales
-Tồn hệ thống: tồn kho của Trustsales cho sản phẩm đó(lưu ý bạn nên NHẬP KHO VÀO TRUSTSALE vì nếu bạn không nhập kho cho sản phẩm, không nhập kho - >bạn nhấn vào nút đông bộ -> tồn của Lazada sẽ đưa về 0)
- Số lượng đã đặt: số lượng các đơn hàng ở trạng thái ĐÃ XÁC NHẬN
- Tồn sau khi đồng bộ: Tồn sau khi bạn nhấn vào nút Đồng bộ, khi đó tồn Lazada và Trustsales sẽ giống nhau
Nếu bạn tick chọn
, hệ thống sẽ hiển thị ra tồn Lazada của bạn
-Nếu bạn nhấn
hủy liên kết ở bất kỳ 1 sản phẩm con, sẽ xuất hiện các ký hiệu sau:
(1) Liên kết tự động: khi nhấn nút này, hệ thống sẽ tự động liên kết với mã Trustsales lúc đầu bạn đã liên kết
(2) Liên kết thủ công: sẽ mở ra popup như hình, bạn có thể tìm sản phẩm và liên kết thủ công

III. Đồng Bộ Đơn Hàng

Bước 1: Để đồng bộ đơn hàng Lazada các bạn chọn cấu hình "Đồng bộ đơn hàng" sau đó bấm đồng bộ để đồng bộ các đơn hàng từ Lazada về Trustsales
Các đơn hàng từ Lazada về sẽ hiển thị tại đây:
Ở trạng thái " Chưa xác nhận, đang xử lý " các bạn có thể thực hiện thao tác
để tiến hành chuyển trạng thái, trạng thái " chưa xác nhận, chưa xử lý" thành trạng thái " đóng gói"
Nếu kho hết hàng sẽ hiện cảnh báo tồn kho và đơn hàng đó không xuất đi được, bạn phải nhập kho thêm sản phẩm
Nếu đủ hàng sẽ hiện thị như sau:
Chuẩn bị hàng thành công sẽ hiển thị thông báo thành công, chuyển trạng thái thành " Đóng gói "
Ở trạng thái " đóng gói " thì mới tiến hành in đơn được
Bước 4: Đơn hàng Lazada sẽ được đồng bộ trực tiếp sang màn hình danh sách đơn hàng. Tại đây các bạn lọc những đơn hàng theo từng Shop, đơn hàng chỉ có thể thực hiện tao tác chỉnh sửa chia số cho nhân viên, những thao tác khác sẽ không thể chỉnh sửa và trạng thái đơn hàng sẽ tự đồng bộ.
Dựa theo bộ lọc các bạn có thể lọc nguồn đơn của Lazada

IV In đơn hàng Lazada

Hệ thống hỗ trợ bạn in đơn hàng Lazada trên 2 màn hình dưới đây:
Bước 1: Tại màn hình danh sách đơn hàng
Chọn shop : Lazada shop, chọn trạng thái đơn hàng: " Đã xác nhận, đã đóng gói" , Nguồn đơn : "Lazada" -> chọn
hoặc
Bước 2 Màn hình Quản lý đơn hàng
Chọn "In đơn hàng" để in đơn hàng Lazada