NHÀ VẬN CHUYỂN

"Là nơi quản lý tất cả các đơn vị vận chuyển, cấu hình kết nối API để đẩy đơn từ Trustsales qua các Nhà Vận Chuyển..."

Truy cập: Menu -> Đơn hàng -> Nhà vận chuyển

Xem "HƯỚNG DẪN KẾT NỐI NHÀ VẬN CHUYỂN"

Last updated