TRUSTSALES
Search
K

IMPORT ĐƠN HÀNG

"Là công cụ hỗ trợ tạo đơn hàng hàng loạt bằng cách import file Excel."
Truy cập: Menu -> Đơn hàng -> Import đơn hàng
- Click
để tải file mẫu về và nhập theo file mẫu
  • Các cột buộc phải nhập:
STT
SĐT
NGUON_KENH
  • Các cột còn lại có thông tin thì nhập khi tạo đơn hàng sẽ cụ thể và đầy đủ thông tin hơn
  • Để tài file lên chọn Browse -> chọn file -> Click Upload
  • Nếu file chính xác click
    để tải đơn hàng lên.
  • Nếu file lỗi, hệ thống sẽ báo lỗi cụ thể tại dòng hay cột nào
  • Đơn import thành công sẽ hiển thị ở màn hình Danh sách đơn hàng
  • Ngày import sẽ là ngày tạo đơn
  • Những đơn được import lên sẽ có trạng thái Chưa xác nhận - Chưa xử lý