SUPERSHIP

Bước 1: Tạo tài khoản trên supership.vn - Truy cập trang supership.vn tạo tài khoản

Bước 2: Cấu hình API SuperShip trên Trustsales - Truy cập màn hình Đơn hàng -> Nhà Vận Chuyển

Bước 3: Gởi đơn sang SuperShip

Last updated