TRẢ LẠI SỐ LƯỢNG TỒN CŨ

Chức năng cho phép người dùng khôi phục lại tồn kho sản phẩm trước lúc đồng bộ tồn kho từ TrustSales lên TikTok Shop

Các bước thực hiện Trả lại số lượng tồn cũ sản phẩm TikTok Shop:

Bước 1: Tại giao diện Danh sách sản phẩm, nhấp vào Trả lại tồn kho

Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện Trả lại số lượng tồn cũ

Chức năng này sẽ trả lại số lượng tồn kho cũ (Undo đồng bộ số lượng tồn kho) là giá trị ở trước lần thực hiện đồng bộ tồn kho sản phẩm gần nhất.

Ví dụ cụ thể:

  1. Sản phẩm A trước khi đồng bộ tồn kho có số lượng là 50

  2. Vào ngày 10/10, sản phẩm A được đồng bộ tồn kho, số lượng mới là 100

  3. Từ ngày 10-15/10, sản phẩm A không trải qua đợt đồng bộ nào

  4. Vào ngày 15/10, sử dụng chức năng Trả lại số lượng tồn cũ

  5. Số lượng tồn kho của A trở về 50 như ban đầu

Bước 3: Lựa chọn gian hàng cần trả lại số lượng tồn

Bước 5: Hệ thống bắt đầu đồng bội

Bước 6: Trả lại số lượng tồn kho cũ hoàn tất

Last updated