BỘ LỌC CHAT

Bước 1: vào giao diện chat trên hệ thống

Bước 2: chọn page đẻ hiện thông tin chat

Last updated